Mental träning med medveten närvaro och compassion – för idrottsföreningar

Nu erbjuder vi fem halvdagars Mental träning med medveten närvaro och compassion för idrottsföreningar.

Syftet med utbildningen är att:
– Ge dig kunskap i hur du genom att förstå och träna din hjärna kan hantera och reglera känslor, tankar och beteenden. Detta så att du är ännu bättre rustad att möta spelarna på ett stödjande sätt.
– Utbilda dig i att kunna träna mindfulness, compassion och muskulär avslappning med spelarna.

Läs mer om utbildningen här