Medveten närvaro i skolan

Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är en forskningsbaserad metod i medveten närvaro (mindfulness) utvecklad i Sverige för barn och unga. 
Här kan du se vår kortfilm om projektet TMR och ta del av barnens fantastiska kommentarer kring hur träningen har hjälpt dem
Vill du arbeta med TMR på din skola? Vi erbjuder utbildning för skolpersonal.
Läs mer om utbildningen: TMR i skolan – Utbildning för EHT-personal och pedagoger

Kontakta oss för mer information:
Elin Borg
elin@well-aware-ness.se
0761-997532
Katarina Laundy Frisenstam
katarinalaundy@yahoo.se
0708-855178