TMR

Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är en forskningsbaserad metod i medveten närvaro (mindfulness) utvecklad i Sverige för barn och unga.   
Se vår projekfilm och hör eleverna berätta om hur träningen hjälper dem

Just nu genomför vi ett samarbete med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän där vi kostnadsfritt utbildar skolpersonal i medveten närvaro och compassion, och dessa utbildningsplatser finansieras av Länsförsäkringar.
Du kan även anmäla dig till våra öppna utbildningar där du eller din skola finansierar din utbildningsplats. 

Kontakta oss för mer information:

Elin Borg
info@well-aware-ness.se
0761-997532