TMR

Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är en forskningsbaserad metod i medveten närvaro (mindfulness) utvecklad i Sverige för barn och unga.  
Här kan du se vår film om projektet TMR och höra eleverna berätta om hur träningen hjälper dem

Just nu genomför vi ett samarbete med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän där vi utbildar 280 lärare, skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och specialpedagoger i Göteborg i TMR, och dessa utbildningsplatser finansieras av Länsförsäkringar. Anmälan till dessa utbildningsplatser sker via elevhälsochef.
Du kan även anmäla dig till våra öppna utbildningar där du eller din skola finansierar din utbildningsplats.

Läs mer om våra utbildningar:

Instruktörsutbildning för skolpersonal i TMR

Vår instruktörsutbildning riktar sig till EHT-personal samt pedagoger. Utbildningen innehåller fem heldagar och pågår under cirka fyra månader. Deltagarna avsätter cirka 15-60 minuter dagligen till övningar under denna tidsperiod. Läs mer på vår utbildningsplattform
För att anmäla dig till vår öppna instruktörsutbildning mailar du Elin Borg (elin@well-aware-ness.se) för mer information. Kostnaden är 9900 kr per person och nästa kursstart sker i början av 2021. Vi har max 20 deltagare i varje utbildningsgrupp.

Introduktionsutbildning för skolpersonal i TMR

Vår grundutbildning riktar sig till EHT-personal samt pedagoger. Utbildningen sker digitalt. Läs mer här

Kontakta oss för mer information:

Elin Borg
elin@well-aware-ness.se
0761-997532

Katarina Laundy Frisenstam
katarinalaundy@yahoo.se
0708-855178

Klippbilder.Still001