TMR

Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är en social investering i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samarbete med Sahlgrenska Akademin och Well-Aware-ness AB. Projektet delfinansieras också genom Sociala investeringsmedel Västra Götalandsregionen.

Här kan du se vår kortfilm om projektet TMR och ta del av barnens fantastiska kommentarer kring hur träningen har hjälpt dem

Projektet arbetar med två interventioner:
En skolbaserad intervention för att utveckla en metod som bygger på medveten närvaro och som är anpassad för skolklasser. Sedan 2016 har metoden att genomförts i sex fjärde- och femteklasser i Göteborg.
Ta del av utbildningsmaterialet TMR-G här
En klinisk intervention för att utveckla en metod i medveten närvaro anpassad för barn med identifierad stressrelaterad måttlig psykisk ohälsa. Under 2016-2018 kommer metoden att genomföras och beforskas i grupper av barn och unga. Interventionen kommer sedan att utvärderas och därefter implementeras på i första hand Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar.
Ta del av utbildningsmaterialet TMR-R här

Syftet med projektet är att ge skolbarn och deras familjer, lärare och kamrater en forskningsbaserad insats med effekter som bland annat känslomässig stabilitet, stärkt uppmärksamhet, fokus och mental härdighet; så kallad resiliens. Resiliens utvecklas även om det finns omgivande riskfaktorer och stress. De ungdomar som redan uppvisar en negativ utveckling med psykisk ohälsa får en intensivare intervention som erbjuder en vändpunkt till en positiv utveckling.

Resultatet förmedlas våren 2018 i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt blir föremål för vetenskapliga artiklar. Utöver detta kommer flera psykologstudenter/ socionomstudenter att skriva D-uppsatser om interventionerna. Delar av materialet blir föremål för doktorandsprojekt.

Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna:

Projektledare 
Katarina Laundy Frisenstam
katarinalaundy@yahoo.se
0708-855178

Projektkoordinator TMR-G
Elin Borg
elin@well-aware-ness.se
0761-997532

Projektkoordinator TMR-R
Charlotte Eriksson
charlotte.eriksson@vastra.goteborg.se
0736-664266

Se våra projektets animerade kortfilmer på YouTube:
Film 1 – Hjärnan
Film 2 – Medvetenhetsdiamanten
Film 3 – Medkänsla
Film 4 – Beskriva eller värdera

Läs mer:
Publicerat om projektet mindfulness på skolschemat
Forskning om mindfulness i skolan

Klippbilder.Still001