TMR

Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är en forskningsbaserad metod i medveten närvaro (mindfulness) utvecklad i Sverige för barn och unga.
Här kan du se vår kortfilm om projektet TMR och ta del av barnens fantastiska kommentarer kring hur träningen har hjälpt dem
Vill du arbeta med TMR på din skola? Vi erbjuder utbildning för skolpersonal.
Läs mer om utbildningenInstruktörsutbildning för skolpersonal i TMR

Kontakta oss för mer information:
Elin Borg
elin@well-aware-ness.se
0761-997532
Katarina Laundy Frisenstam
katarinalaundy@yahoo.se
0708-855178

Om projektet TMR:
Projektet TMR har arbetat med två interventioner:
– En skolbaserad intervention för att utveckla en metod som bygger på medveten närvaro och som är anpassad för skolklasser. Inom projektet har metoden att genomförts i sex fjärde- och femteklasser i Göteborg. Därefter har ett växande antal skolor använt sig av materialet för att träna TMR på skoltid.
Ta del av utbildningsmaterialet TMR-G här
– En klinisk intervention för att utveckla en metod i medveten närvaro anpassad för barn med identifierad stressrelaterad måttlig psykisk ohälsa. Under 2016-2018 har metoden att genomförts och beforskats i grupper av barn och unga. Interventionen har därefter utvärderats och  implementerats på i första hand Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar.
Ta del av utbildningsmaterialet TMR-R här

Syftet med projektet är att ge skolbarn och deras familjer, lärare och kamrater en forskningsbaserad insats med effekter som bland annat känslomässig stabilitet, stärkt uppmärksamhet, fokus och mental härdighet; så kallad resiliens. Resiliens utvecklas även om det finns omgivande riskfaktorer och stress. De ungdomar som redan uppvisar en negativ utveckling med psykisk ohälsa får en intensivare intervention som erbjuder en vändpunkt till en positiv utveckling.

Resultatet för forskningsprojektet förmedlas 2021 och blir föremål för vetenskapliga artiklar. Delar av materialet blir föremål för doktorandsprojekt.

Se våra projektets animerade kortfilmer på YouTube:
Film 1 – Hjärnan
Film 2 – Medvetenhetsdiamanten
Film 3 – Medkänsla
Film 4 – Beskriva eller värdera

Läs mer:
Publicerat
Forskning om mindfulness i skolan

Projektet Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är en social investering i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samarbete med Sahlgrenska Akademin och Well-Aware-ness AB. Projektet delfinansieras också genom Sociala investeringsmedel Västra Götalandsregionen.

Klippbilder.Still001