Material TMR-G


Klicka här för att ta del av TMR-Gs material kostnadsfritt. Här finns även en intoduktionsfilm kring hur du kan använda dig av materialet.

Materialet i sin helhet är anpassat för fjärde– och femteklasser i skolan. Materialet kan även användas för årskurs två-tre om du väljer de kortare versionerna av övningarna och plockar ut de delar av manualen som du tycker passar din klass. Delar av materialet kan även användas för äldre årskurser.

Är du intresserad av att använda materialet på din skola? Hör av dig till oss med eventuella frågor, eller bara för att berätta om dina erfarenheter och iakttagelser när du använder dig av materialet.
Vi kommer gärna till din skola och utbildar pedagoger och EHT i TMR.

Läs mer om våra utbildningar:
Instruktörsutbildning för skolpersonal 
Introduktionsutbildning för skolpersonal i TMR

Kontakta oss för mer information:
Elin Borg
elin@well-aware-ness.se
0761-997532