Introduktionsutbildning

Syftet med denna utbildningen är att ge en orientering i medveten närvaro genom både teori och praktiska övningar, för att hjälpa dig att leda dig själv och dina elever i medveten närvaro. 

Målgrupp?
Lärare, elevhälsopersonal och rektorer på skolor i åk 1-6.

Hur går kursen till och vad innehåller den?  
Utbildningen genomförs på vår digitala utbildningsplattform. https://well-aware-ness-online.thinkific.com
– Dagen inleds och avslutas med en live introduktion med mindfulnesslärare.
– Videofilmer med utbildning i mindfulnessövningar och grundläggande teori om ämnet.
– Ljudfiler för att prova på mindfulnessövningar.
– Tillgång till och introducering i TMR-Gs material med klassrumsmanual, ljudfiler och animerade filmer. Härifrån kan du välja övningar att prova i klassrummet med dina elever.  Läs mer om materialet här: https://well-aware-ness-online.thinkific.com/courses/material-tmr-g
– Diplom efter avslutad utbildning.
Under dagen kan du välja att bli indelad i smågrupper i video-möte. Detta för att både kunna jobba vidare på egen hand med hjälp av materialet nedan samt få tid till att reflektera kring övningarna tillsammans med en kollega. 

Kostnad:
490 kr/person. Grupprabatt ges vid större grupper.

Effekter av medveten närvaro och resiliens:
– Ger eleverna tekniker som ökar förmågan till fokus och koncentration
– Lär eleverna att bättre hantera tankar och känslor som stressar dem
– Hjälper eleverna att utveckla medkänsla, både för sig själva och för andra 

Vi hoppas att via denna endagsutbildning kunna sprida kunskap och ökad medvetenhet om mindfulness som ett viktigt verktyg i skolan. Finns intresse att fortsätta utbildning i Mindfulness, finns det en fördjupande fyradagars instruktörsutbildning.