Introduktionsutbildning för skolpersonal i TMR – övriga Sverige

Syftet med denna utbildningen är att ge en orientering i medveten närvaro och resiliens genom både teori och praktiska övningar, för att hjälpa dig att leda dig själv och dina elever i medveten närvaro. 

Målgrupp?
Lärare, elevhälsopersonal och rektorer på skolor i åk 1-6.

Hur går kursen till och vad innehåller den?  
Kursen omfattar två halvdagar á 4 timmar och utbildningen genomförs på vår digitala utbildningsplattform. https://resilientmind.thinkific.com
– Dagarna inleds och avslutas med en live introduktion med mindfulnesslärare.
– Videofilmer med utbildning i mindfulnessövningar och grundläggande teori om ämnet.
– Ljudfiler för att prova på mindfulnessövningar.
– Tillgång till och introducering i TMR-Gs material med klassrumsmanual, ljudfiler och animerade filmer. Härifrån kan du välja övningar att prova i klassrummet med dina elever.  Läs mer om materialet här: https://resilientmind.thinkific.com/courses/material-tmr-g
– Diplom efter avslutad utbildning.
Under dagarna kan du välja att bli indelad i smågrupper i video-möte.  Detta för att både kunna jobba vidare på egen hand med hjälp av materialet nedan samt få tid till att reflektera kring övningarna tillsammans med en kollega.  

Kostnad:
1900 kr/person. Grupprabatt ges vid större grupper.

Effekter av medveten närvaro och resiliens:
– Ger eleverna tekniker som ökar förmågan till fokus och koncentration
– Lär eleverna att bättre hantera tankar och känslor som stressar dem
– Hjälper eleverna att utveckla medkänsla, både för sig själva och för andra 

Vi hoppas att via denna endagsutbildning kunna sprida kunskap och ökad medvetenhet om mindfulness som ett viktigt verktyg i skolan. Finns intresse att fortsätta utbildning i Mindfulness, finns det en fördjupande femdagars instruktörsutbildning.