Resilient Mind

Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är en forskningsbaserad metod i medveten närvaro (mindfulness) utvecklad i Sverige för barn och unga.  
Se vår projekfilm och hör eleverna berätta om hur träningen hjälper dem

Just nu genomför vi ett samarbete med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän där vi kostnadsfritt utbildar skolpersonal i TMR, och dessa utbildningsplatser finansieras av Länsförsäkringar.
Du kan även anmäla dig till våra öppna utbildningar där du eller din skola finansierar din utbildningsplats. 

Läs mer om och anmäl dig till våra utbildningar:

Instruktörsutbildning för skolpersonal i TMR

Vår instruktörsutbildning riktar sig till EHT-personal samt pedagoger. Utbildningen innehåller fem heldagar och pågår under cirka fyra månader. Deltagarna avsätter cirka 15-60 minuter dagligen till övningar under åtta veckor. Läs mer och anmäl dig här

Introduktionsutbildning för skolpersonal i TMR

Vår grundutbildning riktar sig till skolpersonal och innehåller två halvdagar som sker digitalt och som inleds och avslutas via zoom med någon av våra mindfulnesslärare. Läs mer och anmäl dig här