Projektet Drömmarnas hus

Besök Drömmarnas hus på Facebook!
Besök Drömmarnas hus hemsida!

Vi är en grupp kvinnor i Göteborg som drömmer om att göra skillnad för andra människor i världen. Idag har vi kunskap om vår omvärld och många har det slitsamt runt omkring oss. För ett år sedan kom vi i kontakt med en organisation i Moldavien som heter Beginning of Life (BoL). De bedriver ett viktigt arbete i huvudstaden med omnejd. Det startade för 10 år sedan när Julia som är upphovskvinna till denna organisation kom i kontakt med unga kvinnor som varit i trafficking, hon bestämde sig för att hon ville erbjuda dessa unga kvinnor support och hjälp till självhjälp. Julia som är psykolog, startade då tillsammans med några andra ett Rehabcenter för dessa kvinnor. Under tio år sedan starten har verksamheten vuxit och består idag av tre delar. En del är det Rehabcenter där BoL tar emot och erbjuder stöd till unga kvinnor som varit i traffickning och i slaveri, där bor idag tio kvinnor. En annan del är den förebyggande delen som består av en grupp anställda som varje vecka besöker klasser på högstadiet och gymnasiet för att informera om vikten av att ta bra beslut och ge de unga självförtroende. I denna verksamhet möter BoL tusentals ungdomar varje år. Den tredje delen består av uppsökande och stödjande arbete bland unga kvinnor som är ensamstående med barn. BOLs socialarbetare ger stöd och uppmuntrar till utbildning och försöker på många sätt underlätta för framtiden.

Under våren 2012 rapporterade media om de män som satt häktade i Göteborg för att ha sålt unga kvinnors kroppar till män på gatan i något som liknande slaveri.
Denna information tillsammans med mötet med representanter för BoL, gav oss en önskan om att påverka livssituationen för kvinnor på hemmaplan i Moldavien.

I oktober 2012 åkte vi tillsammans med organisationen Reningsborg, (www.reningsborg.se) som är samarbetspartners till BoL, på studiebesök till organisationen i Moldavien. Vi var där och fick se den verksamhet de bedriver på plats. Vi blev mycket imponerade och övertygade om att de gör stor nytta och att vi kan bidra med det stöd de efterfrågar. Det som framkom under vårt besök var önskan om att starta och driva ett hem för flickor i riskzonen för att hamna i trafficking och/eller slaveri. Flickor i åldern 14-17 år. Vi mötte t ex syskon till de kvinnor som var på Rehabcentrat och kvinnorna uttryckte oro för att deras yngre syskon kunde råka illa ut. Därmed föddes iden om att vi ska finna och samordna givare som önskar göra en insats för att förbättra livet för flickor i Moldavien. En start på något som kan ge framtidstro. Moldavien är ett av Europas fattigaste länder med stora problem som arbetslöshet och hopplöshet, vilket gör att många flyttar utomlands och en del av dem fastnar i händerna på människohandlare. Moldavien räknar med att 1 miljon människor finns utomlands och under de sista 10 åren har 30000 kvinnor och unga flickor försvunnit. Ingen vet var de är.

Vill du, och önskar du göra världen till en bättre plats att bo på, så kan du vara med och bli givare. Vi söker givare som under tre år vill ge 250 kr i månaden till BoL som bygger upp en verksamhet för flickor i riskzon. Vi har valt att kalla detta för ”Drömmarnas hus”. Ett ställe för flickor där de kan drömma om en bättre framtid. Reningsborg som har ett 90 konto är ansvariga för ekonomi och juridik. Som givare skriver man ett kontrakt med Reningsborg som via autogiro, förmedlar pengar till BoL.

KONTRAKT

VI BYGGER ”Drömmarnas hus” i Moldavien under 2013-2016
Ett hem för minst 10 flickor i åldern 13-17 år
BoL är ansvariga för innehåll och utformning av verksamheten och Reningsborg, Västra Frölunda ansvarar för det ekonomiska och juridiska arbetet.

Vi tänker att pengarna delas in i 233 poster om 250 kr per månad som kommer in till Reningsborg och sedan förmedlas till BoL. Du kan teckna dig för en post eller flera.

Ni kan också som företag sponsra Reningsborg med pengar som går till flickorna i Moldavien via faktura som kommer kvartalsvis till er.

Under året kommer skriftlig information angående projektet kontinuerligt sändas till varje givare samt BoL:s eget newsletter och vid flera tillfällen kommer givare erbjudas möta representanter för BoL i Göteborg

Möjligheter att medfölja på studieresor till Moldavien kommer också med jämna mellanrum erbjudas.
Ansvarig för information och kontakt med BoL på Reningsborg är Anna Franzen.

—————————–
I september 2013 var vi tillbaka i Moldaviens huvudstad och invigde huset. Där bor nu 9 tonårsflickor som fått en chans att utbilda sig och få vänner. Det är en upplevelse och träffa dessa flickor och se deras glöd. De vill och får bra stöd för att skapa en bättre framtid.