Material TMR-R

Här finner ni det material som ingår i TMR-R, vilket är ett riktat material som är anpassat för barn med måttlig stressrelaterad diagnostiserad problematik i åldrarna 10-14 år.

TMR-R är ett riktat 8-veckors gruppträningsprogram för att hjälpa barn och ungdomar att hantera olika former av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Metoden är baserad på medveten närvaro och kognitiv terapi. Den inkluderar andningsövningar, fokus- och koncentrationsövningar, kroppskännedom och medvetenhet om hur tankar, kropp och känslor samspelar. Syftet är att öka förmågan till känslomässig självreglering, impulskontroll, stresstålighet och resiliens. Resiliens innebär en ökad återhämtningsförmåga vid stress och starka känslor, samt stärkt förmåga att hantera kommande kriser och svåra situationer.

Innehållet i uppläggen för varje träff är kortfattat och erbjuder visst utrymme för eget utformande. Anledningen till det är att du som instruktör skall kunna skapa ett innehåll som passar dig och som är relevant för de deltagare som du träffar. Det finns dock en kärna och ett flöde i kursupplägget som behöver finnas med för att träningsprogrammet ska anses vara adekvat genomfört.

Du som väljer att använda manualen för att genomföra träningsprogrammet är själv ansvarig för att du har de kunskaper och erfarenheter som behövs för att kunna genomföra upplägget. Dels behöver du ha en egen praktik i medveten närvaro och en relevant utbildning. Dels behöver du kunna göra en professionell bedömning av tilltänkta deltagare utifrån uppsatta inklusions- och exklusionskriterier. Vi rekommenderar att du har handledning vid genomförandet för att kunna hantera eventuella svårigheter och förstå det som uppkommer under kurstillfällena. Önskar du hjälp att hitta en lämplig handledare får du gärna kontakta oss för förslag.

Animerade kortfilmer:
Film 1 – Hjärnan
Film 2 – Medvetenhetsdiamanten
Film 3 – Medkänsla
Film 4 – Beskriva eller värdera

Ljudfiler att ladda hem

TMR-R introduktion

Andningsankaret

Andrum

Kroppskänning

Meditation över medkänsla

Medvetna kroppsrörelser

Se vår film om projektet TMR och ta del av barnens fantastiska kommentarer kring hur träningen har hjälpt dem!