Instruktörsutbildning för skolpersonal i Mental träning med compassion och medveten närvaro – Övriga Sverige

Vi erbjuder 5 dagars Instruktörsutbildning för skolpersonal i Mental träning med compassion och medveten närvaro.

Kostnad: 90 000 kr per grupp med max 24 deltagare.
Handledningstid vid implementering av metoden på skolorna kan läggas till vid behov.

Detta ingår i utbildningen:
– Live föreläsningar och diskussioner.
– Stöd och coachning kring både den egna träningen och kring genomförandet i klassrummet – Live föreläsningar och diskussioner.
– Stöd och coachning kring både den egna träningen och kring genomförandet i klassrummet av erfarna utbildare.
– Videofilmer med utbildning, övningar i medveten närvaro och compassion och grundläggande teori om ämnena på vår utbildningsportal: https://well-aware-ness-online.thinkific.com/courses/instruktorsutbildning-for-skolpersonal-i-mental-traning-med-compassion-och-medveten-narvaro
– Ljudfiler för att praktisera övningar i medveten närvaro och compassion.
– Ett tydligt upplägg med övningar som du genomför på egen hand mellan kursdagarna.
– Tillgång till och utbildning i TMR-Gs material med klassrumsmanual, ljudfiler och animerade filmer. 
– Diplom efter avslutad utbildning.

Syftet med utbildningen är att ge lärare och elevhälsopersonal en gedigen utbildning i medveten närvaro och compassion genom både teori och praktiska övningar,
för att i sin tur ha kompetens att ge elever träning.

Träning för medveten närvaro och resiliens:
– Ger eleverna tekniker som ökar förmågan till fokus och koncentration
– Lär eleverna att bättre hantera tankar och känslor som stressar dem
– Hjälper eleverna att utveckla medkänsla, både för sig själva och för andra

Hur anmäler jag mitt intresse för kursen?
Kontakta: elin@well-aware-ness.se, 0761-99 75 32
eller caroline@mindworkout.se

Kurslitteratur: Samtliga deltagare behöver följande arbetsbok: Teasdale J, Williams M, Segal Z, Mindfulnessbaserad självhjälp; en övningsbok, Natur och Kultur – ca 295 kr/st.

Denna utbildning har genomförts med stor framgång tidigare. Läs mer om detta och om utbildningen på https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/om-oss/hallbarhet–forskning/samhallsengagemang/mindfulness-i-skolan/