Forskning om mindfulness

Det forskas kring mindfulness över hela världen och nya rapporter kommer kontinuerligt ut. Den mest aktuella forskningen hittar du därför på http://www.mindfulexperience.org som ständigt uppdateras med de nyaste studierna. För närvarande publiceras det mer än 400 vetenskapliga artiklar per år, och antalet ökar.

Number of scientific publications using the Mindfulness term as their heading for a given year; data obtained from the ISI Web of Science. Figure used with permission from the American Mindfulness Research Association (www.goAMRA.com).

Number of scientific publications using the Mindfulness term as their heading for a given year; data obtained from the ISI Web of Science.