Forskning om medveten närvaro i skolan

En samlad forskningsbild hittar du på https://www.mindfulschools.org/about-mindfulness/research-on-mindfulness/

Det forskas kring mindfulness över hela världen och nya rapporter kommer kontinuerligt ut.
Fler nya forskningsrapporter hittar du på
https://www.springer.com/journal/12671 som uppdateras med den nyaste forskningen.

Böcker kring Mindfulness i skolan på svenska

Mindfulness i skolan : hälsa och lärande bland barn och unga – Yvonne Terjestam
– Mindfulness i klassrummet : steg för steg – Peter Fowelin
– Sitta stilla som en groda- Mindfulnessövningar för barn 5-12 år (och deras föräldrar)
Håll balansen och må bra : mindfulness för barn och unga – Maja Öberg