Elin Borg

 
– Författare och Föreläsare
– Socionom
– Lärare i mindfulness, självmedkänsla och mindful eating och TMR

Elin Borg driver företaget Well-Aware-ness där hon arbetar med mindfulness, mindful eating och compassion som författare, kursledare, föreläsare och metodutvecklare.

Sedan 2020 utbildar hon i skolpersonal i metoden Träning för medveten närvaro och Resiliens (TMR) utifrån en satsning genom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän i samarbete med Mind workout.

2017 publicerade Elin boken Gravid på dina villkor – Självmedkänsla för en blivande mamma och den tillhörande appen Gravid på dina villkor genom Buena vida förlag.

2015-2017 hade hon rollen som projektkoordinator, metodutvecklare och handledare i projektet Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR). Projektet är ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Stad och Well-Aware-ness AB.

2013 publicerade Elin boken Mindful Eating – Lyssna på din kropp och ta kontroll över ditt ätande, en bok som fått stort intresse i olika tidningar. Bland annat har tidningarna Expressen, Göteborgs-Posten, Hälsa, iForm, Må bra, Hälsa & Fitness, Metro, Fitness Lifestyle, Yoga för dig, Inspire, Allt om Yoga, Föräldrar och barn och Nära publicerat reportage om boken. Augusti 2014 publicerades boken igen genom Pocketförlaget och mars 2014 publicerades appen Mindful Eating Journal.

Elin är utbildad Socionom genom Göteborgs universitet, licenserad kostrådgivare genom SAFE educations och Mindfulnessinstruktör av Katarina Lundblad genom Sverigehälsan. Hon är dessutom utbildad i Mindful Self Compassion (MSC)Mindfulness-Based Eating Awareness Training (MB-EAT) av Jean L. Kristeller, i Mindful eating Conscious Living (ME-CL) Advanced training for professionals av  Jan Chozen Bays och har genomgått Mindful Schools Curriculum Training. Hon genomför dessutom MSC Teacher Training.

Elin kom först i kontakt med mindfulness för 20 år sedan och insåg snabbt att mindfulnessträningen hade väldigt stor effekt på hennes hälsa och välbefinnande. Idag är mindfulness hennes stora passion och ett medvetet närvarande förhållningssätt till livet en naturlig del i hennes livsstil. Hon brinner för att hjälpa andra att förstå hur konkret, tydligt och enkelt mindfulnessträning faktiskt är och vilka enorma fördelar små enkla övningar får för både våra hälsa och prestationsförmåga. Elin lär utifrån egna erfarenheter, hon lever som hon lär och lär som hon lever.

Elin har lång erfarenhet av arbete med ätstörningar då hon varit regionansvarig för Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt och drivit självhjälpsgrupper, haft samtalsstöd för drabbade och anhöriga samt föreläst om ämnet. Hennes erfarenheter av arbete med både ätstörningar och mindfulness gjorde att hon valde att utveckla en metod som kombinerar mindfulness med ett fokus på ätandet. Hennes sexveckorskurs i mindful eating för personer som vill skapa ett bättre förhållande till mat och ätandet bygger på mindfulness, kognitiv beteendeterapi (KBT) och de erfarenheter hon skaffat sig av arbete med personer med ett komplicerat ätbeteende.

info@well-aware-ness.se
+46 761 99 75 32