Mindful eating

omslag mindful eatingDen här boken riktar sig till dig som vill skapa ett bättre förhållningssätt till ätande och till din kropp. Du kanske tycker att du äter för onyttigt, småäter för ofta eller att du helt enkelt äter för mycket. Kanske försöker du komp-ensera ditt ätmönster med bantningskurer eller överdriven träning.

Boken hjälper dig att bryta negativa mönster och ger dig en mängd verktyg för att bygga ett nytt och hälsosamt ätande. Boken lägger bland annat fokus på varför vi äter och gör en djupdykning i anledningarna till att vi väljer att äta. När du blir medveten om vilka de egentliga anledningar är blir det lättare att förstå ditt ätbeteende och förändra det i den riktning som du vill. Förbered dig på en bok som förändrar ditt ätande!

Boken utformades ursprungligen för den 6-veckorskurs i mindful eating som Well-Aware-ness erbjuder för både grupper och individuella kursdeltagare. Med stöd av boken, tillsammans med tillhörande ljudfiler, kan du nu genomföra kursen på egen hand. Boken är det samlade resultatet av all den erfarenhet och kunskap som arbetet med kursen utmynnat i. Tidigare kursdeltagare har generöst givit sin tillåtelse till att deras erfarenheter delas i boken.

Boken består av två delar: den första delen är underlaget till 6-veckorskursen, och den andra delen är en Dagbok för medvetet ätande, som du arbetar med kontinuerligt under kursens gång. Dagboken skiljer sig från många andra matdagböcker på det sätt att fokus ligger på varför du äter snarare än på vad du äter.Dessutom får du som kursdeltagare tillgång till guidade meditationer i form av ljudfiler, som ger stöd och vägledning genom kursens övningar.

För att ladda ner kursens ljudfiler, använd det lösenord som finns i boken på denna länk: www.well-aware-ness.se/ljudfiler-till-boken-mindful-eating
Vid problem med nerladdning av filerna går det bra att maila info@well-aware-ness.se så skickar vi dem till dig via mail. 

Beställ boken via exempelvis bokus.se eller maila din beställning av boken till info@well-aware-ness.seoch betala endast 39 kr + frakt. 
Just nu får du 50% rabatt om du beställer böckerna Mindful eating och Gravid på dina villkor – Självmedkänsla för en blivande mamma. Maila din beställning till info@well-aware-ness.se och betala endast 149 kr + frakt för båda två böckerna (normalpris 298 kr). Ange koden ”50% för två böcker” och postadress i mailet.

About the Book Mindful Eating

This book is aimed at every one of us who wishes to build a better relationship with our bodies, and to our eating habits. Perhaps you feel that the foods you eat are unhealthy, that you tend to snack too often, or simply that you eat too much. Maybe you are also trying to compensate for your poor eating habits by way of diets or excessive exercise. This is a book that will help you break your negative thought patterns, and give you the tools you need to build a new and healthy approach to eating.

The lessons in this book were originally developed to complement a 6-week long course in mindful eating, which is offered by Well-Aware-ness for both individual participants as well as for groups. The book before you has concentrated all the collected experiences and knowledge gathered in past courses. You will also find here stories by previous course participants who have generously given their permission to share their accounts. Through this book and its corresponding sound files, you may now carry out the course on your own, and in your own time.

This book is divided into two sections: the first section consists of the weekly lessons for the 6-week course, and the second section is the Journal for Mindful Eating – a workbook that you will be using throughout the course. This journal differs from other journals on eating in the sense that it focuses on why you eat, rather than what you eat. Also, as a course participant, you will have access to guided meditations in the form of sound files, which will provide you with support and guidance throughout the course and its exercises.