Om Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR)

Projektet Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) medfinansierats av sociala investeringsmedel i Västra Götalandsregionen och är del av ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samarbete med Sahlgrenska Akademin och Well-Aware-ness AB.

Läs mer om TMR här

Projektet arbetar med två interventioner:
En skolbaserad intervention för att utveckla en metod som bygger på medveten närvaro och som är anpassad för skolklasser. Under 2016 kommer metoden att genomföras i sex fjärde- och femteklasser i Göteborg. Interventionen kommer sedan att utvärderas och därefter finnas tillgänglig för fler skolklasser. Ta del av utbildningsmaterialet TMR-G här

En klinisk intervention för att utveckla en metod i medveten närvaro anpassad för barn med identifierad stressrelaterad måttlig psykisk ohälsa. Under 2016-2017 kommer metoden att genomföras och beforskas i grupper av barn och unga. Interventionen kommer sedan att utvärderas och därefter sannolikt implementeras på i första hand Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar. Ta del av utbildningsmaterialet TMR-G här

Syftet med projektet är att ge skolbarn och deras familjer, lärare och kamrater en forskningsbaserad insats med effekter som bland annat känslomässig stabilitet, stärkt uppmärksamhet, fokus och mental härdighet; så kallad resiliens. Resiliens utvecklas även om det finns omgivande riskfaktorer och stress. De ungdomar som redan uppvisar en negativ utveckling med psykisk ohälsa får en intensivare intervention som erbjuder en vändpunkt till en positiv utveckling.

Resultatet förmedlas i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt blir föremål för vetenskapliga artiklar. Utöver detta kommer flera psykologstudenter/ socionomstudenter att skriva D-uppsatser om interventionerna. Delar av materialet blir föremål för doktorandsprojekt.

Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna:

Projektledare 
Katarina Laundy Frisenstam
katarinalaundy@yahoo.se
0708-855178

Projketkoordinator TMR-G
Elin Borg
elin@well-aware-ness.se
0761-997532

Se våra projektets animerade kortfilmer på YouTube:
Film 1 – Hjärnan
Film 2 – Medvetenhetsdiamanten
Film 3 – Medkänsla
Film 4 – Beskriva eller värdera

Läs mer:
Publicerat om projektet mindfulness på skolschemat
Forskning om mindfulness i skolan

Klippbilder.Still001