Material TMR-G

Här hittar ni det material som ingår i TMR-G vilket är anpassat för fjärde– och femteklasser i skolan.
Nu hittar du även detta material på Resilient Minds kursportal. Där finns även en intoduktionsfilm kring hur du kan använda dig av materialet.

Detta material är endast avsett till att användas av instruktörer som uppfyller grundkraven. Det innebär att du genomgått en grundläggande utbildning i medveten närvaro (gärna med inriktning mot skolan), har erfarenhet av arbete med barn i åldersgruppen samt har etablerat egen regelbunden träning i medveten närvaro och själv upplevt att träningen varit hjälpsam för dig. Upplägget bör inte genomföras av instruktörer som inte uppfyller grundkraven. Vi rekommenderar att du har handledning vid genomförandet för att kunna hantera eventuella svårigheter och förstå det som uppkommer under övningarna. Önskar du hjälp att hitta en lämplig handledare får du gärna kontakta oss för förslag. Vi erbjuder även utbildning för skolpersonal.
Läs mer om utbildningen: TMR i skolan – Utbildning för EHT-personal och pedagoger

TMR-G är aldrig är snabb fix för att lösa akuta problem, utan skall endast ses som en förebyggande insats i skolklasser. TMR-G syftar till att ge elever och lärare långsiktiga fördelar. Läs mer om hur materialet är tänkt att användas i kompendierna TMR-Gs Instruktörsmanual för klassrumsupplägget och kompendiet Syftet med TMR-Gs ljudfiler vilka du hittar längst ner på denna sida.

Är du intresserad av att använda materialet på din skola? Hör av dig till oss med eventuella frågor, eller bara för att berätta om dina erfarenheter och iakttagelser när du använder dig av materialet.
Vi kommer gärna till din skola och utbildar pedagoger och EHT i TMR.
Läs mer om utbildningen: TMR i skolan – Utbildning för EHT-personal och pedagoger
Kontakta oss för mer information:

Elin Borg, elin@well-aware-ness.se, 0761-997532
Katarina Laundy Frisenstam, katarinalaundy@yahoo.se, 0708-855178

Ljudfiler:

Block 1: Medvetenhet om den egna kroppen

Ljudfil 1 – Mitt Andetag

Ljudfil 2 – Kroppskänning i övre delen av kroppen 

Ljudfil 3 – Kroppskänning i undre delen av kroppen

 Ljudfil 4 – Kroppskänning i hela kroppen

Ljudfil 5 – Kroppsspänning 

Block 2: Medkänsla för mig själv och andra

Ljudfil 6 – Trädgården

Ljudfil 7 -Trädgården tillsammans med en vän

Ljudfil 8 – Att känna medkänsla för sig själv

Ljudfil 9 – Övning i medkänsla

Ljudfil 10 – Övning i medkänsla, fortsättning

Ljudfil 11 – Nyfikenhet

Ljudfil 12 – Jag är jag

Ljudfil 13 – Andas med hjärtat

Ljudfil 14 – Festen

Ljudfil 15 – Uppmärksamma din andning – En stilla och lugn plats inom dig

Block 3: Övningar som syftar till att beskriva genom att använda sin nyfikenhet

Ljudfil 16 – Nyfiket ätande

Ljudfil 17 – Min spegelbild

Ljudfil 18 – Min hand

Ljudfil 19 – Medvetna kroppsrörelser

Ljudfil 20 – Medvetet lyssnande till musik

Ljudfil 21 – Nyfiket beskrivande av ett föremål från naturen

Medvetenhetsövningar att använda vid behov, eller efter avslutat tioveckorsupplägg

Ljudfil 22 – Medveten närvaro inför ett prov i skolan

Ljudfil 23 – Andrum

Ljudfil 24 – Släppa taget

Ljudfil 25 – Förlåta sig själv

Ljudfil 26 – Mitt Andetag-kort version

Ljudfil 27 – Kroppskänning i mage, rygg och armar-kort version

Övningar för vuxna

Ljudfil 28 – Övning för vuxna – Kroppsscanning kort version

Ljudfil 29 – Övning för vuxna – Kroppsscanning lång version

Ljudfil 30 – Övning för vuxna – Medveten närvaro med fokus på andningen

Animerade kortfilmer:
Film 1 – Hjärnan
Film 2 – Medvetenhetsdiamanten
Film 3 – Medkänsla
Film 4 – Beskriva eller värdera

Manualer
Manual för klassrumslektionerna TMR-G
Syftet med TMR-Gs medvetenhetsövningar
Utforskning efter medvetenhetsövningarna
Exempel på hur ett upplägg för ljudfilerna kan se ut

Textmaterial
Elevuppgift 1 – Då använde jag den Medvetena hjärnan och Reptilhjärnan A3
Elevuppgift 2 – Känslor i kroppen
Elevuppgift 3 – Måla din egen trädgård
Elevuppgift 4 – Medkänsla
Elevuppgift 5 – Min egen träning
Elevuppgift 6 – Medveten närvaro i mitt liv
Elevuppgift 7 – Skriv ett brev till dig själv om vad du lärt mig av medvetenhetsträningen

Planscher
Klassrumsplansch 1 – Saker att tänka på under lektionerna
Klassrumsplansch 2 – Den Medvetna hjärnan och reptilhjärnan med stege emellan
Klassrumsplansch 3 – Medvetna hjärnan hjälper oss att
Klassrumsplansch 4 – Medvetenhetsdiamanten
Klassrumsplansch 5 – Den medkännande hjärnan

Kontakta oss för mer information

Katarina Frisenstam Laundy, Projektledare
0708-855178
katarinalaundy@yahoo.se

Elin Borg, Projektkoordinator
0761-997532
elin@well-aware-ness.se

Här kan du se vår film om projektet TMR och ta del av barnens fantastiska kommentarer kring hur träningen har hjälpt dem!

Nu hittar du även detta material på Resilient Minds kursportal. Där finns även en intoduktionsfilm kring hur du kan använda dig av materialet.