Resilient Mind

Resilient mind är ett samarbete mellan Katarina Laundy och Elin Borg för att utbilda skolpersonal i metoden Träning för medveten närvaro och Resiliens (TMR). Vi erbjuder Introduktionsutbildning och Instruktörsutbildning i TMR.

Just nu genomför vi ett samarbete med
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän där vi utbildar 280 lärare, skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och specialpedagoger i Göteborg i TMR, och dessa utbildningsplatser finansieras av Länsförsäkringar. Anmälan till dessa utbildningsplatser sker via elevhälsochef.
Du kan även anmäla dig till våra öppna utbildningar där du eller din skola finansierar din utbildningsplats.

Läs mer om våra utbildningar:

Instruktörsutbildning för skolpersonal i TMR

Vår instruktörsutbildning riktar sig till EHT-personal samt pedagoger. Utbildningen innehåller fem heldagar och pågår under cirka fyra månader. Deltagarna avsätter cirka 15-60 minuter dagligen till övningar under denna tidsperiod. Läs mer här
För att anmäla dig till vår öppna instruktörsutbildning mailar du Elin Borg (elin@well-aware-ness.se) för mer information. Kostnaden är 9900 kr per person och nästa kursstart sker i början av 2021. Vi har max 20 deltagare i varje utbildningsgrupp.

Introduktionsutbildning för skolpersonal i TMR

Vår grundutbildning riktar sig till EHT-personal samt pedagoger. Utbildningen sker digitalt. Läs mer här
För att anmäla dig till vår öppna utbildning mailar du Elin Borg (elin@well-aware-ness.se) för mer information.

Forskning om medveten närvaro i skolan
Ta del av den här

Publicerat om TMR
Läs mer här