Ljudfilsövningar till 12-veckorskurs i Mindful eating

Träff 1

Ljudfil 1: Kroppsscanning
Du gör övningen 2-3 ggr i veckan.

Ljudfil 2: Motivation genom självuppskattning 
Du gör övningen vid minst ett tillfälle.


Träff 2

Ljudfil 3: Min andning
Du gör övningen 2-3 ggr i veckan.

Ljudfil 4: Ett större perspektiv
Du gör övningen vid minst ett tillfälle.


Träff 3

Ljudfil 5: SOAS
Du gör övningen 2-3 ggr i veckan.

Ljudfil 6: Besök av en medkännande vän 
Du gör övningen vid minst ett tillfälle.


Träff 4

Ljudfil 7: Medvetna andetag inför måltider
Du gör övningen varje dag vid en vald måltid.

Ljudfil 8: Sinnesmeditation med något ätbart
Du gör övningen 2-3 ggr i veckan

Ljudfil 5: SOAS
Vid behov.

Eventuell extra övning: Sinnesmeditation i mataffären


Träff 5

Ljudfil 7: Medvetna andetag inför måltider
Du gör övningen varje dag vid en vald måltid.

Ljudfil 9: Medkänsla med mig själv
Du gör övningen vid 1-3 tillfällen.

Ljudfil 10: Kärleksfull beröring
Du gör övningen vid 1-3 tillfällen.

Ljudfil 10: Kärleksfull vänlighet riktat mot din kropp

Ljudfil 8: Sinnesmeditation med något ätbart
Vid behov


Träff 6

Testa gärna dessa övningar efter avslutad kurs:

Tungövningen

Tre medvetna tuggor


Eventuella extraövningar vid behov:

Mjuka upp, Ta hand om, Acceptera

Självmedkänsla när du vill släppa taget om ilska gentemot någon annan 

Självmedkänsla när du vill släppa taget om självförakt