Instruktörsutbildning för skolpersonal i TMR

Vår utbildning i TMR för skolor riktar sig till EHT-personal samt pedagoger. Utbildningen består av fem utbildningsdagar. Grupperna håller ca 15 deltagare. Vi kan erbjuda utbildningen på plats på er skola. Ni har även möjlighet att välja att gå utbildningen som en delvis distansutbildning då vi besöker er skola under två dagar och resterande tre dagar ges via onlineutbildning.

Utbildningen består av två delar:
Del 1. Kärnkompetens – genomgång av 8 veckorsprogrammet för deltagarnas egen träning – om sammanlagt 3 dagar.
Del 2. Didaktik med fokus på mindfulness för barn/unga – om sammanlagt 2 dagar. 

Eventuell handledning därefter kan ske exempelvis via Skype för att hålla nere kostnaderna. 

Vi rekommenderar att ni inleder med en inspirationsföreläsning och att den gärna erbjuds hela skolans personal. Denna är två timmar + rast.

Kontakta oss för mer information:

Elin Borg
elin@well-aware-ness.se
0761-997532

Katarina Laundy Frisenstam
katarinalaundy@yahoo.se
0708-855178