Om Katarina Laundy

Katarina är leg psykolog och forskar på Mindfulness för barn och unga (PhD-student på Sahlgrenska Akademin).

Hon är specialiserad inom Mindfulnessbaserade metoder för individer och organisationer.

Katarina är en uppskattad föreläsare och utbildare inom psykisk hälsa och resiliens.