Instruktörsutbildning för skolpersonal i TMR

Vår instruktörsutbildning riktar sig till EHT-personal samt pedagoger. Utbildningen innehåller fem heldagar och pågår under cirka fyra månader. Deltagarna avsätter cirka 15-60 minuter dagligen till övningar under denna tidsperiod. Läs mer här på vår utbildningsplattform

Just nu genomför vi ett samarbete med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän där vi utbildar 280 lärare, skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och specialpedagoger i Göteborg i TMR, och dessa utbildningsplatser finansieras av Länsförsäkringar. Anmälan till dessa utbildningsplatser sker via elevhälsochef. 

Du kan även anmäla dig till våra öppna utbildningar där du eller din skola finansierar din utbildningsplats. För att anmäla dig till vår öppna instruktörsutbildning mailar du Elin Borg (elin@well-aware-ness.se) för mer information. Kostnaden är 9900 kr per person och nästa kursstart sker i början av 2021. Vi har max 20 deltagare i varje utbildningsgrupp.