Instruktörsutbildning för skolpersonal i TMR – övriga Sverige

Vi erbjuder 5 dagars Instruktörsutbildning för skolpersonal i Träning i Medveten närvaro och Resiliens.

Kostnad: 90 000 kr per grupp med max 24 deltagare.
Hösten 2022 kommer vi att erbjuda en öppen instruktörsutbildning för hela Sverige – kostnad per deltagare 8900 kr.
Handledningstid vid implementering av metoden på skolorna kan läggas till vid behov.

Detta ingår i utbildningen:
– Live föreläsningar och diskussioner.
– Stöd och coachning kring både den egna träningen och kring genomförandet i klassrummet av erfarna mindfulnesslärare.
– Videofilmer med utbildning i mindfulnessövningar och grundläggande teori om ämnet.
– Ljudfiler för att praktisera mindfulnessövningar.
– Ett tydligt upplägg med övningar som du genomför på egen hand mellan kursdagarna.
– Tillgång till och utbildning i TMR-Gs material med klassrumsmanual, ljudfiler och animerade filmer. 
– Diplom efter avslutad utbildning.

Syftet med utbildningen är att ge lärare och elevhälsopersonal en gedigen utbildning i medveten närvaro och resiliens genom både teori och praktiska övningar,
för att i sin tur ha kompetens att ge elever TMR med hjälp av ett komplett elevmaterial.

Träning för medveten närvaro och resiliens:
– Ger eleverna tekniker som ökar förmågan till fokus och koncentration
– Lär eleverna att bättre hantera tankar och känslor som stressar dem
– Hjälper eleverna att utveckla medkänsla, både för sig själva och för andra

Hur anmäler jag mitt intresse för kursen?
Kontakta: elin@well-aware-ness.se, 0761-99 75 32
eller caroline@mindworkout.se

Upplägg för de 5 utbildningsdagarna:

Dag 1. Tema ”Bortom autopiloten”
Mindfulnesslärare inleder och därefter genomför deltagarna denna dag via vår digitala utbildning i grupp på egen hand utifrån en tydlig strukur på: https://resilientmind.thinkific.com/courses/instruktorsutbildning-for-skolpersonal-i-TMR
Det är även möjligt att vid behov genomföra dag 1 som enskild deltagare. 

Dag 2. Tema ”Varför kör vi fast vid förändringar?”
Denna dag genomförs i helgrupp på egen hand utifrån en tydlig strukur genom vår digitala utbildning.

Dag 3. Tema ”Att samla ihop det splittrade sinnet”
Denna dag genomförs i helgrupp. Mindfulnesslärare leder övningar, teori och diskussion antingen på plats hos er eller via länk digitalt.

Dag 4. Tema ”Att undervisa i manualens lektioner”
Denna dag genomförs i helgrupp på egen hand utifrån en tydlig strukur genom vår digitala utbildning.

Dag 5 Tema ”Att undervisa i manualens lektioner fortsättning”
Denna dag genomförs i helgrupp. Mindfulnesslärare leder övningar, teori och diskussion antingen på plats hos er eller via länk digitalt.

Kurslitteratur: Samtliga deltagare behöver följande arbetsbok: Teasdale J, Williams M, Segal Z, Mindfulnessbaserad självhjälp; en övningsbok, Natur och Kultur – ca 295 kr/st.