Kroppscanning

Ljudfilsövningen Kroppsscanning
I övningen känner du in din kropp genom att skanna kroppsdel för kroppsdel. Kroppen är precis som andningen något som vi har med oss i allt vi gör. Kontakten med kroppen kan även den fungera som ett ankare som hjälper dig att agera medvetet. En ökad kroppsmed­vetenhet hjälper dig dessutom att ta hand om din kropp och dig själv.