Diplomerad Instruktör i Mindful eating

Målgrupp

Dietister, kostrådgivare, samtalsterapeuter, läkare, psykologer, sköterskor, coacher, kuratorer, privata aktörer, verksamma inom personalvård och andra professionella som vill använda sig av mindful eating i sitt arbete.

De som har en egen generell nyfikenhet kring ämnet eller vill fördjupa den egna praktiken i mindful eating är också välkomna.

Förkunskaper

Du behöver ha gått en basutbildning i mindfulness för att delta (exempelvis Well-Aware-ness sexveckorskurs i mindful eating), och/eller haft en regelbunden mindfulnesspraktik under en längre period. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt behöver du också inneha grundläggande kunskaper i näringslära. Kontakta Elin Borg om du är osäker på om du har tillräckliga förkunskaper.

Innehåll

Dag 1-3

Fördjupad kunskap kring:

 • Vad mindful eating innebär och hur du kan anpassa övningar och teori för olika målgrupper.
 • Hur olika situationer, känslor, tankar och sammanhang påverkar vårt ätande.
 • Hur du kan använda dig av mindful eating för att nå och behålla en hälsosam kroppsvikt och kroppsuppfattning.
 • Verktyg och övningar för att öka medveten under dina måltider för att göra ätandet mer naturligt och njutbart.
 • Verktyg och övningar för att hjälpa dig att göra mer medvetna val kring vad, varför, när och hur du äter.
 • Verktyg och övningar för att utveckla din förståelse kring varför vi äter av kompensatoriska och sociala anledningar, och hur en ökad medvetet kan förändra hur vi förhåller oss till den typen av ätande.
 • Verktyg och övningar kring sju sorters hunger.
 • Hur känslor av skuld och skam påverkar ätandet, och hur du genom mindful eating kan utveckla och förändra ditt förhållningsätt till dessa känslor.
 • Olika typer av dieter och hur de påverkar våra kroppar, våra fysiska signaler, vårt medvetande och vår hjärna.
 • Teori och övningar i självmedkänsla som en grund för att utveckla ett mer medvetet och medkännande förhållningsätt till den egna kroppen och dess behov.
 • Stress, och strategier för att medvetandegöra och hantera stress och dess inverkan på ätandet.
 • Vägledning i hur du utvecklar en bestående praktik i mindful eating.

Du får även träning i att själv leda en mängd övningar i mindful eating och självmedkänsla, träning i att presentera teoriavsnitt kring mindful eating, och handledning och feed-back på ditt ledarskap.

Dag 4:

 • Examination och diplomering

Vad har du lärt dig vid kursens slut?

Utbildningsprogrammet är upplevelsebaserat och teoretiska genomgångar varvas med övningar i mindfulness, mindful eating och självmedkänsla, samt utforskning och reflektioner kring dessa.

Den första delen av utbildningen fokuserar på deltagarnas egen träning i
 mindful eating. Den egna träningen hjälper dig att bli medveten om och förhålla dig till tankar, känslor, beteenden, kroppsförnimmelser och vanemönster för att med den medvetenheten som utgångspunkt möta kommande klienter och kursdeltagare.

Den andra delen av utbildningen fokuserar på kursdeltagarnas kommande roll som instruktörer i mindful eating. Kursdeltagarna får under handledning testa på att utföra valda övningar utifrån situationer som kan uppkomma i den kommande yrkesrollen, samt fördjupad kunskap för att utvecklas i rollen som instruktör i mindful eating.

Du har efter avslutad utbildning tillräcklig kunskap för att kunna leda egna kurser i mindful eating och för att kunna integrera mindful eating i din yrkesroll. Efter avslutad och fullgjord instruktörsutbildning blir du Diplomerad Instruktör i Mindful eating.

Du får efter avslutad utbildning tillgång till materiel i form av ljudfiler och övningsmaterial i mindful eating som du kan använda dig av i ditt arbete med klienter och kursdeltagare.

Kurslängd

4 lärarledda dagar kl. 09.15-16.00

1 tillfälle á 60 min med privathandledning via Skype

2 dagars hemstudier

Plats

Campus Nya Varvet, Göteborg

Platsantal

Max 15 deltagare

Kursledare

Elin Borg
Socionom, Mindfulnesslärare, Instruktör i Mindfulness-Based Eating Awareness Training (MB-EAT), Instruktör i Mindful eating Conscious Living (ME-CL), metodutvecklare av TMR-G, författare till boken Mindful eating och skapare av appen Mindful Eating Journal

Datum

På grund av föräldraledighet ges inga fler utbildningar under 2016, men du kan redan nu anmäla ditt intresse till nästa utbildningstart som sker 2 dagar i följd i september 2017 + 2 dagar i följ i november 2017.
Då det erbjuds ett begränsat antal platser till kursen kommer de som först hört av sig och visat intresse att i första hand få möjlighet att anmäla sig till kursen.

Kurskostnad

7995 kronor inkl. moms för privatpersoner och 8995 kr ex moms för företag.
Samtlig kurslitteratur, samt lunch och fika under kursdagarna ingår i kurskostnaden.
Det finns logimöjligheter i anslutning till Campus Nya Varvet på http://www.dockyardhotel.se

Avbokning

Senast 60 dagar före kursstart, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas. Vid avbokning tidigare än 60 dagar före kursstart tas en avgift på 25% av kurskostanden.