Anhörig till någon som lider av en ätstörning

Anhöriga till personer som lider av ätstörningar kan uppleva det svårt att veta hur de bäst kan stötta den anhörige i tillfrisknandet. Jag hjälper dig att se hur du bäst kan hjälpa och stötta din anhörige. Jag hjälper dig att se skillnad på den ätstörning som din anhörige lider av och på den friska personen bakom ätstörningen, vilket gör det lättare för dig att stötta den friska sidan hos din anhörige. Jag hjälper dig att hitta balansen där du tillgodoser dina egna behov samtidigt som du hjälper din anhörige på bästa sätt, en balans som är nödvändig för er båda.

Jag utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi), mindfulness och många års erfarenhet av arbete med personer med ätstörningar och deras anhöriga. Samtalen passar för dig som är förälder, pojkvän/flickvän, make/maka eller vän med någon som du oroar dig för och vill stötta på bästa sätt.

Vi träffas först en till ett par gånger ensamma och sedan kan du om du vill ta med dig din anhörige till ett eller flera samtal.

Samtalen sker via Temas eller Skype vilket gör att du kan genomföra träffarna hemifrån.

​​​​​​​Kostnad:
790 kr per session á 60 min (750 kr för kursdeltagare som gått någon av mina kurser)
990 kr per session á 90 min.